DOPRAVNÍ PSYCHOLOGIE

Provádíme psychotesty, neboli dopravně psychologické vyšetření řidičů

Kdy je nutné se podrobit dopravně - psychologickému vyšetření?

Tzv. "psychotesty" neboli dopravně psychologické vyšetření je potřebné pro navrácení odebraného řidičského průkazu (např. při odebrání řidičského průkazu, při "vybodování", neboli při dosažení 12 bodů za přestupky).

Povinnost podrobit se dopravně psychologickému vyšetření, při žádosti o navrácení řidičského oprávnění, ukládá zákon č.133/2011Sb., § 87a odst. 3 " O provozu na pozemních komunikacích ".

Absolvování psychotestů je ze zákona povinné pro následující skupiny řidičů:

  • řidiči požadující navrácení řidičského průkazu
  • tzv. "vybodovaní řidiči" - vrácení řidičského průkazu po 12 měsících (dosažení 12 bodů, či odebrání ŘP za přestupek)
  • řidiči se zákazem činnosti (řízení)
  • řidiči "v podmínce"
  • dopravně psychologické vyšetření potřebné pro výkon zaměstnání nebo pro získání kvalifikace řízení vozidla převyšující hmotnost 7500 kg
  • držitelé řidičského oprávnění skupin C1E, C, CE (vozidla převyšující 7500 kg)
  • držitelé řidičského oprávnění skupin D1E, D nebo DE
  • učitelé autoškol
  • vyšetření prováděné na žádost praktického lékaře pro účely možnosti získání, či prodloužení řidičského oprávnění konkrétní skupiny