PhDr. Miluše Müllerová

KLINICKÁ PSYCHOLOŽKA

V r. 1980-1982 jsem začala pracovat jako klinický psycholog v Psychiatrické léčebně v Jihlavě na příjmovém odd. u prim. MUDr. Hádlíka. Od roku 2003 jsem jako první klinický psycholog byla přijata do Nemocnice v Jihlavě, kde jsem zavedla praxi klinického psychologa ve zdravotnictví na somatických odděleních jako je hemodialýza, JIP interní odd., onkologickém odd., neurologickém oddělení a to do roku 1996.

Od 1.6. 1996 na základě získání registrace Krajského úřadu kraje Vysočina jsem začala vykonávat soukromou praxi poskytované zdravotní péče v oboru klinická psychologie, kterou vykonávám doposud. 

Místo provozování Poliklinika Jihlava, Vrchlického 57, 586 01 Jihlava. Moji pracovní náplní je psychodiagnostika, psychoterapie, poradenství, krizová intervence, dopravní psychologie, posuzování psychické způsobilosti pedagogických pracovníků pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy atd.

Svoji odbornost nadále prohlubuji studiem odborné literatury a účastí na odborných seminářích v rámci celoživotního vzdělám dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

Vzdělání a akreditace

1972 - 1980 Univerzita J.E.Purkyně - Filozofická fakulta

Obor Psychologie 

Promovaný psycholog

Státní zkouška

1981 Univerzita J.E.Purkyně - Filozofická fakulta

Vykonání státní rigorózní zkoušky

Diplom PhDr.

Státní rigorózní zkouška

1996 IPVZ Praha

Atestační zkouška z klinické psychologie

Osvědčení

Atestační zkouška

1998 IPVZ Praha

Atestační zkouška z funkční specializace - systematická psychoterapie

Osvědčení

Atestační zkouška

2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Oprávnění ke zjišťování psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 109/2002 Sb.

Akreditace

2011 Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Licenční osvědčení o způsobilosti samostatné činnosti v oboru klinické psychologie bez odborného dohledu.

Osvědčení

2012 Ministerstvo dopravy ČR 

Akreditace pro dopravní psychologii

Akreditace

Hlavní aktivity v oblasti psychologie

  • klinická psychologie
  • psychoterapie
  • dopravní psychologie, vyšetření řidičů
  • zjišťování psychické způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka podle zákonač. 109/2002 Sb. pro Ministrestvo školství, mládeže a tělovýchovy

Členství v odborných organizacích

Jsem klinickým psychologem registrovaným u Ministerstva zdravotnictví České Republiky

Jsem členkou Asociace klinických psychologů a Českomoravské psychologické společnosti.

V roce 2016 se naše psychologická ordinace umístila na 1.místě ze všech ordinací v České republice v kategorii psychologické ordinace roku.