KLINICKÁ PSYCHOLOGIE 

 Nabízíme klientům psychodiagnostickou a následně i psychoterapeutickou péči.

Spolupracujeme s těmito smluvními pojišťovnami: 

 • 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
 • 201 Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
 • 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 • 207 Oborová zdravotní poj. zam. bank, poj. a stav.
 • 211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 • 213 Revírní bratrská pokladna, zdrav. pojišťovna

Po dobu mimořádných opatření probíhá vyšetření individuálně. Prosíme všechny o vstup pouze s ochranou úst dle aktuálního nařízení. Děkujeme


Nabízíme psychologické služby

 • Provádíme psychologické vyšetření dle aktuálních potřeb klienta
 • Prevenci a léčbu duševních potíží, poruch a onemocnění
 • Psychodiagnostiku
 • Párovou psychoterapii
 • Krizovou intervenci (v obtížných životních situacích , u závažných onemocnění , akutní krize, obtížích spojených se vztahy s okolím, při zvládání stresu či traumatických situací).
 • Psychoterapie individuální systematická, prováděná klinickým psychologem s psychoterapeutickou kvalifikací.
 • Telefonická konzultace klinického psychologa v péči o jeho pacienta.
 • Komplexní psychologické vyšetření

Provádíme vyšetření požadované

 • klientem , praktickým lékařem nebo lékařem specialistou /neurologem, internistou, apod./ s možností následné psychoterapeutické péče

Vyšetření je zaměřené na posouzení

výkonové složky - zde je prováděna diagnostika kognitivních funkcí (úrovně intelektu, susp. možnosti organických poruch, změny intelektových schopností, neuropsychologicky zaměřené vyšetření po úrazu mozku, či postižení CNS, výskytu demence, posouzení úrovně paměťové a pozornostní složky)

osobnostní složky (vyšetření celkové struktury osobnosti pacienta, rysů chování )

- posouzení patognomické sympt. (neurotické , depresivní, fobické, obsedantní, agresivní, závislé, psychotické, organické sympt.)

Výkony zdravotní péče v oblasti klinické psychologie mladistvých a dospělých, které jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami:

 • práce s osobností (nízké sebevědomí, neadekvátní sebeobraz , pocity méněcennosti a vlastní nejistoty , úzkostných či depresivních stavů, fobií)
 • problémy v komunikaci
 • problémy v osobních vztazích nebo kontaktu s okolím,
 • problém adaptability na nové situace života,
 • pomoc při řešení konfliktů či traumatických situací
 • problémy se sebeprosazením (nejistota, úzkost, strach, obavy, nervozita, pocity "vyhoření", malé výkonnosti nebo psychického přetížení, práce s hierarchií hodnot)
 • obtíže psychosomatického rázu, u chronických bolestí, při nadměrném stresu
 • zvládání traumat či krizových situací spojených s nepříznivými rodinnými a pracovními okolnostmi
 • zvládání stresu a obtížných životních situací, bilancování svého dosavadního života
 • řešení a zvládání manželských krizí a partnerských obtíží (rodinné, separační, sexuální a vývojové krize a pod.)
 • podpůrná psychoterapie pro pacienty s neurologickým onemocněním (demence, poúrazové stavy) a pro jejich rodinné příslušníky
 • podpůrná psychoterapie pro děti v konfliktním rodinném prostředí, v rozvodové a po rozvodové rodinné atmosféře, vytváření nové podoby následného fungování a interakcí jednotlivých členů rodiny