VYŠETŘENÍ PSYCHICKÉ ZPŮSOBILOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Po dobu mimořádných opatření probíhá vyšetření individuálně. Prosíme všechny o vstup pouze s ochranou úst dle aktuálního nařízení. Děkujeme

Provádíme posouzení způsobilosti vykonávat činnost pedagogického pracovníka.

Povinnost podrobit se tomuto vyšetření je dána zákonem o ústavní a ochranné výchově ve školských zařízeních (§ 18, zákona č. 109/2002 Sb.) 

Toto vyšetření potřebují pedagogičtí pracovníci zaměstnaní v zařízeních tzv. náhradní výchovy (ve výchovných a diagnostických ústavech, dětských domovech a střediscích výchovné péče).

Potvrzení o psychické způsobilosti může (podle nového znění zákona) provádět pouze klinický psycholog, akreditovaný pro vykonávání tohoto typu vyšetření MŠMT.

Vyšetření zahrnuje:

  • testování Vaší výkonové a osobnostní stránky
  • rozhovor s psychologem
  • může probíhat individuálně

Co budete potřebovat:

  • platný občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti
  • nestrukturovaný životopis ručně psaný
  • kdo potřebuje - brýle, či jiné osobní pomůcky
  • být odpočinutý, v dobré psychické i fyzické kondici