Psychotesty pro řidiče se soudním zákazem řízení

05.11.2020

Dopravně psychologické vyšetření řidičů se soudním zákazem řízení

 • máte uložený soudem zákaz řízení motorových vozidel?
 • právním orgánem uložené sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, byla-li tato sankce uložena na dobu nejméně 6 měsíců ?
 • podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se osoba zavázala zdržet se řízení motorových vozidel ? 

Pak patříte k těm, kteří potřebují dopravně psychologické vyšetření neboli "psychotesty".

Co Vás čeká:

 • vyšetření trvá obvykle 2 - 3 hodiny
 • vyšetření probíhá individuálně

Vyšetření zahrnuje:

 • testování Vaší výkonové a osobnostní stránky
 • rozhovor s psychologem

Pro absolvování dopravně psychologického vyšetření a provedení "psychotestů" budete potřebovat:

 • platný občanský průkaz, nebo jiný průkaz totožnosti.
 • výpis z karty řidiče, který Vám pro toto vyšetření vydá pouze příslušný magistrát města - odbor dopravy.
 • kdo potřebuje - brýle, naslouchadlo , či jiné osobní pomůcky.
 • být odpočinutý, v dobré psychické i fyzické kondici